Nowoczesna Technologia!

Oferujemy Państwu wysoce zaawansowane systemy do monitorowania i optymalizacji spalania węgla oraz kamery wizyjne do analizy spalania oraz pracy kotła.

Zastosowanie: głównie w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach,

jak również w wielu innych gałęziach przemysłu.

Nowoczesna technologia dla Twojej firmy!

Zapraszamy do współpracy!

Kamery wizyjne i pomiar temperatury w środowiskach o dużym zapyleniu

Enertechnix rozwija i wprowadza na rynek innowacyjne technologie wykorzystywane w procesach i monitorowaniu środowiska w celu poprawy wydajności, czystości i bezpieczeństwa procesów wymiany energii na dużą skalę.

Technologia pomiaru temperatury spalin.

Jednym z najważniejszych parametrów kontroli procesów spalania węgla w energetyce i hutnictwie oraz ostatnio coraz powszechniejszego spalania odpadów komunalnych (śmieci), jest pomiar temperatury gazów spalinowych w miejscach o dużym zanieczyszczeniu lotnymi popiołami i żużlem.

Pirometria  akustyczna wykorzystuje fale dźwiękowe do pomiarów temperatury gazu w środowiskach charakteryzujących się wysokimi temperaturami oraz wysokim stężeniem cząstek ciał stałych (pyły, żużle itp.).

Ze względu na dowiedzioną odporność czujnika i dokładność pomiaru, technologia ta została szeroko zaakceptowana jako praktyka stosowana w dużych kotłach energetycznych i piecach hutniczych.

Prędkość rozchodzenia się dźwięku jest bezpośrednio powiązana z temperaturą bezwzględną ciała w którym dźwięk się rozchodzi. Mierząc czas przemieszczania się dźwięku na długości znanego odcinka drogi (generator dźwięku - odbiornik) oraz znając skład środowiska, możemy określić średnią temperaturę gazu (ośrodka) na całym odcinku długości.
Zatem prędkość dźwięku i skład środowiska dają pomiar temperatury „będący faktyczną i dokładną średnią temperaturą gazu z całej długości odcinka”.
Tak otrzymany pomiar temperatury gazu, można wykorzystać do pomiaru kluczowych odcinków w kotle oraz innych procesach spalania. Technologia ta wykorzystywana jest od ponad 15 lat  w wielu znanych aplikacjach na całym świecie.

Kluczowe zalety techniczne technologii akustycznej:
- wyjątkowa dokładność < 1%,
- bezzwłoczny natychmiastowy – czas odpowiedzi  5 milisekund,
- odporność na trudne środowiska – brak zatykania się portów i sond (samoczyszczenie),
- pomiary zaplanowane przestrzennie,
- zdolność do tworzenia i wykonywania map i stref temperaturowych,
- niskie koszty konserwacji.

Czytaj więcej:
Pobierz PDF Deklaracja/Certyfikat CE - PyroMetrix
Pobierz PDF Deklaracja/Certyfikat CE - PyrOptix
Pobierz PDF Deklaracja/Certyfikat CE - deklaracja zgodności
Pobierz PDF rozwiązano spór patentowy z LumaSense!
Pobierz PDF rozpoczęto partnerską współpracę z Connors Industrials w zakresie integracji oprogramowania!
Pobierz PDF o zaletach systemu!
Pobierz PDF o korzyściach stosowania PyrOptix w kotle sodowym!