Nowoczesna Technologia!

Oferujemy Państwu wysoce zaawansowane systemy do monitorowania i optymalizacji spalania węgla oraz kamery wizyjne do analizy spalania oraz pracy kotła.

Zastosowanie: głównie w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach,

jak również w wielu innych gałęziach przemysłu.

Nowoczesna technologia dla Twojej firmy!

Zapraszamy do współpracy!

Systemy pomiarowe MECONTROL

MECONTROL - są to wysoce zaawansowane systemy do monitorowania i optymalizacji spalania węgla.
Zastosowanie: głównie w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach, jak również w wielu innych gałęziach przemysłu.

Pobierz PDF    Systemy pomiarowe MECONTROL  (opis i charakterystyka)

Nasze systemy są używane do pomiarów:

    Air / prędkości i objętości powietrza do każdego palnika z osobna,  oraz objętości spalin
    UBC / części palnych w popiele lotnym, zawartość niespalonego węgla
    Coal / ilościowo - pył węglowy do każdego palnika z osobna, oraz całkowitej masy pyłu
    air / przepływu gorących i zapylonych gazów technologicznych
    temp / temperatury w strumieniu materiałów sypkich

MECONTROL Air - krótka charakterystyka
System bazuje na bardzo prostej technologii charakteryzującej się bardzo dużą dokładnością pomiaru. Sygnał pomiarowy generowany jest przez parę sensorów (czujników) zabudowanych w przewodzie przesyłowym. Maksymalnie system jest w stanie obsłużyć jednocześnie 16 kanałów (rurociągów). Wszystkie parametry pomiarowe są zapisywane  i odpowiednio obrabiane przez program PLC (Program Logic Control). Zabudowane w szafie łącza umożliwiają dostarczanie danych wyjściowych do systemu DCS (Distributed Control System) jak również za pomocą łącza modemowego możliwa jest zdalna kontrola systemu.
MECONTROL Air
Co mierzy system MECONTROL - Air ?
Prędkość i objętość powietrza do każdego palnika z osobna, oraz objętości spalin.

Co daje system MECONTROL - Air ?
Pomiar ilościowy powietrza również w układach mocno zapylonych. Absolutnie liniowa charakterystyka pomiaru niezależnie od wielkości zapylenia, oraz wysokości temperatury układu (do 1000oC). Łatwy montaż i obsługa.

 MECONTROL UBC - krótka charakterystyka
System udowodnił, że jest odpowiednim i niezawodnym systemem pomiarowym w porównaniu do wyników laboratoryjnych wykonywanych przez uznane i certyfikowane laboratoria chemiczne.
Jest idealnym narzędziem pozwalającym monitorować jakość popiołu w powiązaniu z optymalizacja jego sprzedaży, oraz minimalizacją kosztów wywozu i utylizacji.
Wysoki reżim poboru próbek podnosi jakość monitoringu, daje użytkownikowi dużą pewność eksploatacji i możliwości zarządzania jakością popiołu.
MECONTROL UBC
Co mierzy system MECONTROL - UBC ?
Części palne w popiele lotnym - zawartość nie spalonego węgla.

Co daje system MECONTROL - UBC ?
Łatwy montaż i obsługa. Reprezentatywność próbek (komora pomiarowa). Możliwość certyfikacji popiołu wg norm EU. Utrzymanie części palnych w granicy <= 5% w popiele, a tym samym poprawa własności handlowych popiołu. Wpływ na proces spalania w kotle - krotki czas reakcji na zakłócenia procesu spalania. Poprawa sprawności palników, optymalizacja procesu spalania.

 MECONTROL Coal - krótka charakterystyka
System określa bezwzględną wartość przepływu  masy węgla w przewodzie głównym po młynie węglowym jak również w przewodach mieszanki pyłowo -  powietrznej do poszczególnych palników. Tak ujęty pomiar pozwala na bardzo dokładne poznanie procesu dystrybucji mieszanki węglowej. Podczas każdego cyklu pomiarowego mierzone są niezależnie od siebie dwie wielkości, mianowicie - gęstość strugi, oraz prędkość liniowa transportu. Obydwa parametry wyznacza się przy użyciu pary sensorów (czujników) ustawionych równolegle względem siebie, zabudowanych w przewodzie mieszanki węglowej.
MECONTROL Coal
Co mierzy system MECONTROL - Coal ?
Ilościowo - pył węglowy do każdego palnika z osobna, oraz całkowitej masy pyłu węglowego.

Co daje system MECONTROL - Coal ?
Pomiar masy strumienia pyłu węglowego do każdego palnika z osobna. Poznanie problematyki transportu i rozdziału mieszanki na poszczególne palniki. Dopasowanie odpowiedniej ilości powietrza do każdego z palników pyłowych. Polepszenie procesu spalania. Wzmocnienie płomienia. Zredukowanie emisji spalin. Krótki czas pomiaru, przez co możliwość optymalizacji procesu spalania.

McON air - krótka charakterystyka
    pomiar on-line w czasie rzeczywistym
    duża dokładność
    nie wymaga kalibracji
   brak dryfu wyników
   nie wymaga czyszczenia sensorów
    niewrażliwy na kurz i inne zanieczyszczenia w gazach
    odporny na wysokie temperatury
    temperatura aplikacji do 1110 st. C

McON temp - krótka charakterystyka
    czas odpowiedzi < 10 sekund
    trwałość > 30 miesięcy
    szybki i łatwy montaż
    godny polecenia, szybki pomiar