Krótka charakterystyka.
System określa bezwzględną wartość przepływu  masy węgla w przewodzie głównym po młynie węglowym jak również w przewodach mieszanki pyłowo –  powietrznej do poszczególnych palników. Tak ujęty pomiar pozwala na bardzo dokładne poznanie procesu dystrybucji mieszanki węglowej. Podczas każdego cyklu pomiarowego mierzone są niezależnie od siebie dwie wielkości, mianowicie – gęstość strugi, oraz prędkość liniowa transportu. Obydwa parametry wyznacza się przy użyciu pary sensorów (czujników) ustawionych równolegle względem siebie, zabudowanych w przewodzie mieszanki węglowej.

MECONTROL Coal, mierzy pył węglowy do każdego palnika i całkowitą masę pyłu węglowego. Pomiar i optymalikzacja. krótka charakterystyka.
wizualizacja

Co mierzy system MECONTROL – Coal ?
Ilościowo – pył węglowy do każdego palnika z osobna, oraz całkowitej masy pyłu węglowego.

Co daje system MECONTROL – Coal ?
Pomiar masy strumienia pyłu węglowego do każdego palnika z osobna. Poznanie problematyki transportu i rozdziału mieszanki na poszczególne palniki. Dopasowanie odpowiedniej ilości powietrza do każdego z palników pyłowych. Polepszenie procesu spalania. Wzmocnienie płomienia. Zredukowanie emisji spalin. Krótki czas pomiaru, przez co możliwość optymalizacji procesu spalania.

MECONTROL Coal, mierzy pył węglowy do każdego palnika i całkowitą masę pyłu węglowego. Pomiar i optymalikzacja. krótka charakterystyka.
czujniki

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.