MECONTROL – są to wysoce zaawansowane systemy do monitorowania i optymalizacji spalania, prędkości i objętości powietrza, temperatury.

Zastosowanie: głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz cementowniach, jak również w wielu innych gałęziach przemysłu, jak chociażby hutnictwo.

systemy do monitorowania i optymalizacji spalania węgla
produkty i ich zastosowanie

Nasze systemy są używane do pomiarów:

  • Air / prędkości i objętości powietrza do każdego palnika z osobna  oraz objętości spalin
  • UBC / części palnych w popiele lotnym, zawartość niespalonego węgla
  • Coal / ilościowo – pył węglowy do każdego palnika z osobna oraz całkowitej masy pyłu
  • air / przepływu gorących i zapylonych gazów technologicznych
  • temp / temperatury w strumieniu materiałów sypkich

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.