PROMECON McON Air. Prędkość i objętość powietrza. Pomiar, monitorowanie i optymalizacja. Krótka charakterystyka produktu.
wizualizacja

Pakiet korzyści płynący z efektywnego pomiaru przepływu gazu w cementowniach!

Technologia pomiaru
System wykorzystuje zasadę tryboelektryczną. Sygnały elektryczne generowane przez unoszące się cząsteczki (pył) mijające każdą z par czujników są korelowane i wylicza się ich przesunięcie czasowe. Cyfrowy system nie wymaga kalibracji. Z jego powodu nie występują spadki ciśnienia, a otrzymywane wyniki nie dryfują w czasie. W broszurach omówione zostaną różne zastosowania w cementowniach i przedstawione będzie, jak bezpośredni pomiar przepływu gazów przenoszących pył zapewnia nowe możliwości monitorowania, kontroli i optymalizacji procesu produkcji cementu.
Punkt pomiarowy wymaga zainstalowania pary czujników ustawionych równolegle do osi wzdłużnej przewodu. Urządzenie analizuje sygnały elektryczne tworzone przez cząsteczki mijające czujniki. Wykres naładowania wykryty

w pierwszym czujniku jest korelowany z wykresem z drugiego czujnika. Znając przesunięcie czasowe sygnałów oraz odległość pomiędzy czujnikami można bardzo dokładnie określić prędkość. Na podstawie powierzchni przekroju poprzecznego rury oraz danych o ciśnieniu i temperaturze strumienia można obliczyć przepływ objętościowy i masowy. Należy pamiętać, że jedynym faktycznym pomiarem jest czas i że na sam pomiar nie ma wpływu temperatura ani
ciśnienie strumienia. Sygnały elektryczne z dwóch czujników przepływu powietrza są przetwarzane w skrzynce McON Air.

Krótka charakterystyka

najważniejsze cechy oferowanego systemu pomiarowego
  •     pomiar on-line w czasie rzeczywistym
  •     duża dokładność
  •     nie wymaga kalibracji
  •    brak dryfu wyników
  •    nie wymaga czyszczenia sensorów
  •     niewrażliwy na kurz i inne zanieczyszczenia w gazach
  •     odporny na wysokie temperatury
  •     temperatura aplikacji do 1110 st. C

Broszury do pobrania:

polecamy lekturę broszur i artykułów informacyjnych na temat produktu
oraz do zapoznania się z materiałami video

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.