baner główny
elektrownia turbina huta elektrociepłownia

Nowoczesna Technologia!

Oferujemy Państwu wysoce zaawansowane systemy do monitorowania i optymalizacji spalania węgla oraz kamery wizyjne do analizy spalania oraz pracy kotła.

Zastosowanie: głównie w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach,

jak również w wielu innych gałęziach przemysłu.

Nowoczesna technologia dla Twojej firmy!

Zapraszamy do współpracy!

promecon button
enertechnix button

Systemy pomiarowe, pirometria akustyczna, kamery na podczerwień.

Oferujemy Państwu wysoce zaawansowane systemy do monitorowania i optymalizacji spalania węgla w popiele lotnym, pomiaru powietrza wtórnego, a także systemy do pomiaru temperatury w kotle na zasadzie pirometrii akustycznej oraz unikatowe i nowoczesne kamery wizyjne na podczerwień do analiz spalania i pracy kotła w czesnie rzeczywistym.

Zastosowanie: głównie w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach, zakładach chemicznych i petrochemicznych, jak również w wielu innych gałęziach przemysłu:


Systemy pomiarowe PROMECON MECONTROL
Systemy pomiarowe MECONTORL

UBC - monitorowanie kontrola niespalonego węgla w popiele lotnym (niespalony węgiel w popiele, rest-c, oznaczanie części palnych w popiele lotnym, zawartość niespalonego węgla w popiele)

Air - monitorowanie kontrola prędkości i objętości powietrza do każdego palnika z osobna, kontrola objętości spalin (przepływ gorących i zapylonych gazów technologicznych)

Coal - monitorowanie kontrola ilości pyłu węglowego do każdego palnika z osobna oraz całkowitej masy pyłu

temp - temperatura w strumieniu materiałów sypkich


Kamery wizyjne na podczerwień ENERTECHNIX
Kamery wizyjne PyrOptix

PyrOptix - kamery wizyjne na podczerwień zapewniają wyjątkową głębię i jakość obrazu, umożliwiając kompleksową obserwację i analizę stanu kotła przy pełnym jego obciążeniu i maksymalnej temperaturze. Oferujemy kamery stacjonarne w pełni automatyczne oraz mobilne do inspekcji okazjonalnych.


Akustyczny pomiar temperatury kotła ENERTECHNIX
Akustyczny pomiar temperatury kotła

PyroMetrix - akustyczny pomiar temperatury oparty o pirometrię akustyczną (pirometria akustyczna) wykorzystuje fale dźwiękowe do pomiarów temperatury gazu w środowiskach charakteryzujących się wysokimi temperaturami oraz wysokim stężeniem cząstek ciał stałych (pyły, żużle itp.). System działa w każdych warunkach, każdej temperaturze, umożliwia zabudowę w każdym kotle.


Nowoczesna technologia dla Twojej firmy!

Nowoczesna technologia dla Twojej firmy!

Zapraszamy do współpracy!

Google+