Banner Shadow

Systemy MECONTROL monitorowania i optymalizacji

McON Air – innowacja dla przemysłu cementowego, sprawdzona technika!

Webinar we współpracy z „The World Cement Magazine”

McON Air – innowacja dla przemysłu cementowego, sprawdzona technika!

PROMECON McON Air. Prędkość i objętość powietrza. Pomiar, monitorowanie i optymalizacja. Krótka charakterystyka produktu.
wizualizacja

Pakiet korzyści płynący z efektywnego pomiaru przepływu gazu w cementowniach!

Technologia pomiaru
System wykorzystuje zasadę tryboelektryczną. Sygnały elektryczne generowane przez unoszące się cząsteczki (pył) mijające każdą z par czujników są korelowane i wylicza się ich przesunięcie czasowe. Cyfrowy system nie wymaga kalibracji. Z jego powodu nie występują spadki ciśnienia, a otrzymywane wyniki nie dryfują w czasie. W broszurach omówione zostaną różne zastosowania w cementowniach i przedstawione będzie, jak bezpośredni pomiar przepływu gazów przenoszących pył zapewnia nowe możliwości monitorowania, kontroli i optymalizacji procesu produkcji cementu.
Punkt pomiarowy wymaga zainstalowania pary czujników ustawionych równolegle do osi wzdłużnej przewodu. Urządzenie analizuje sygnały elektryczne tworzone przez cząsteczki mijające czujniki. Wykres naładowania wykryty

w pierwszym czujniku jest korelowany z wykresem z drugiego czujnika. Znając przesunięcie czasowe sygnałów oraz odległość pomiędzy czujnikami można bardzo dokładnie określić prędkość. Na podstawie powierzchni przekroju poprzecznego rury oraz danych o ciśnieniu i temperaturze strumienia można obliczyć przepływ objętościowy i masowy. Należy pamiętać, że jedynym faktycznym pomiarem jest czas i że na sam pomiar nie ma wpływu temperatura ani
ciśnienie strumienia. Sygnały elektryczne z dwóch czujników przepływu powietrza są przetwarzane w skrzynce McON Air.

Krótka charakterystyka

najważniejsze cechy oferowanego systemu pomiarowego
 •     pomiar on-line w czasie rzeczywistym
 •     duża dokładność
 •     nie wymaga kalibracji
 •    brak dryfu wyników
 •    nie wymaga czyszczenia sensorów
 •     niewrażliwy na kurz i inne zanieczyszczenia w gazach
 •     odporny na wysokie temperatury
 •     temperatura aplikacji do 1110 st. C

Broszury do pobrania:

polecamy lekturę broszur i artykułów informacyjnych na temat produktu
oraz do zapoznania się z materiałami video

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.

MECONTROL Air prędkość objętość powietrza do każdego palnika z osobna oraz objętości spalin

Krótka charakterystyka.
System bazuje na bardzo prostej technologii charakteryzującej się bardzo dużą dokładnością pomiaru. Sygnał pomiarowy generowany jest przez parę sensorów (czujników) zabudowanych w przewodzie przesyłowym. Maksymalnie system jest w stanie obsłużyć jednocześnie 16 kanałów (rurociągów).

Wszystkie parametry pomiarowe są zapisywane i odpowiednio obrabiane przez program PLC (Program Logic Control). Zabudowane w szafie łącza umożliwiają dostarczanie danych wyjściowych do systemu DCS (Distributed Control System) jak i również za pomocą łącza modemowego możliwa jest zdalna kontrola system.

Łatwy w obsłudze i montażu.

PROMECON MECONTROL Air. Prędkość i objętość powietrza. Pomiar, monitorowanie i optymalizacja. Krótka charakterystyka produktu.
wizualizacja

Co mierzy system MECONTROL – Air?
Prędkość i objętość powietrza do każdego palnika z osobna, oraz objętości spalin.

Co daje system MECONTROL – Air?
Pomiar ilościowy powietrza również w układach mocno i także zapylonych. Łatwy w obsłudze i montażu. Absolutnie liniowa charakterystyka pomiaru niezależnie od wielkości zapylenia oraz wysokości temperatury układu (do 1000oC).

PROMECON MECONTROL Air. Prędkość i objętość powietrza. Pomiar, monitorowanie i optymalizacja. Krótka charakterystyka produktu.
system przenośny – portable

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.

MECONTROL Coal mierzy pył węglowy

Krótka charakterystyka.
System określa bezwzględną wartość przepływu  masy węgla w przewodzie głównym po młynie węglowym jak również w przewodach mieszanki pyłowo –  powietrznej do poszczególnych palników. Tak ujęty pomiar pozwala na bardzo dokładne poznanie procesu dystrybucji mieszanki węglowej. Podczas każdego cyklu pomiarowego mierzone są niezależnie od siebie dwie wielkości, mianowicie – gęstość strugi, oraz prędkość liniowa transportu. Obydwa parametry wyznacza się przy użyciu pary sensorów (czujników) ustawionych równolegle względem siebie, zabudowanych w przewodzie mieszanki węglowej.

MECONTROL Coal, mierzy pył węglowy do każdego palnika i całkowitą masę pyłu węglowego. Pomiar i optymalikzacja. krótka charakterystyka.
wizualizacja

Co mierzy system MECONTROL – Coal ?
Ilościowo – pył węglowy do każdego palnika z osobna, oraz całkowitej masy pyłu węglowego.

Co daje system MECONTROL – Coal ?
Pomiar masy strumienia pyłu węglowego do każdego palnika z osobna. Poznanie problematyki transportu i rozdziału mieszanki na poszczególne palniki. Dopasowanie odpowiedniej ilości powietrza do każdego z palników pyłowych. Polepszenie procesu spalania. Wzmocnienie płomienia. Zredukowanie emisji spalin. Krótki czas pomiaru, przez co możliwość optymalizacji procesu spalania.

MECONTROL Coal, mierzy pył węglowy do każdego palnika i całkowitą masę pyłu węglowego. Pomiar i optymalikzacja. krótka charakterystyka.
czujniki

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.

MECONTROL UBC węgiel w popiele

Krótka charakterystyka.
System udowodnił, że jest odpowiednim i niezawodnym systemem pomiarowym w porównaniu do wyników laboratoryjnych wykonywanych przez uznane i certyfikowane laboratoria chemiczne.
Jest idealnym narzędziem pozwalającym monitorować jakość popiołu w powiązaniu z optymalizacja jego sprzedaży, oraz minimalizacją kosztów wywozu i utylizacji.
Wysoki reżim poboru próbek podnosi jakość monitoringu, daje użytkownikowi dużą pewność eksploatacji i możliwości zarządzania jakością popiołu.

MECONTROL UBC - mierzy części palne w popiele lotnym - pokazuje zawartość niespalonego węgla w popiele lotnym. Krótka charakterystyka.
wizualizacja

Co mierzy system MECONTROL – UBC ?
Części palne w popiele lotnym – zawartość niespalonego węgla.
Zawartość węgla w popiele.
Pomiar niespalonego węgla w popiele.
Miernik zawartości węgla w popiele.
Oznaczanie zawartości węgla w popiele.

Co daje system MECONTROL – UBC ?
Łatwy montaż i obsługa. Reprezentatywność próbek (komora pomiarowa). Możliwość certyfikacji popiołu wg norm EU. Utrzymanie części palnych w granicy <= 5% w popiele, a tym samym poprawa własności handlowych popiołu. Wpływ na proces spalania w kotle – krotki czas reakcji na zakłócenia procesu spalania. Poprawa sprawności palników, optymalizacja procesu spalania.

Pobierz broszury informacyjne

na temat zasady działania oraz najnowszej wersji systemu

Uwaga: z uwagi na nieuniknioną aktualizację naszych systemów, mając na celu zapewnienie najwyższej dokładności i niezawodności Państwa systemów – uprzejmie informujemy, iż szafy wielokanałowe od roku 2021 nie będą już oferowane. Udoskonaliliśmy system, dokonaliśmy unifikacji, czego rezultatem jest najnowsza odsłona Mecontrol UBC SC,
którego z dumą oferujemy, wdrażamy i polecamy. Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.

McON temp pomiar temperatury

McON temp bezzwłoczny, dokładny pomiar temperatury w strumieniu materiałów sypkich. Po 12 miesiącach w środowisku silnie abrazyjnym nie wykazuje zużycia.
czujnik

krótka charakterystyka

 •     czas odpowiedzi < 10 sekund
 •     trwałość > 30 miesięcy
 •     szybki i łatwy montaż
 •     godny polecenia, szybki pomiar

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.