Krótka charakterystyka.
System udowodnił, że jest odpowiednim i niezawodnym systemem pomiarowym w porównaniu do wyników laboratoryjnych wykonywanych przez uznane i certyfikowane laboratoria chemiczne.
Jest idealnym narzędziem pozwalającym monitorować jakość popiołu w powiązaniu z optymalizacja jego sprzedaży, oraz minimalizacją kosztów wywozu i utylizacji.
Wysoki reżim poboru próbek podnosi jakość monitoringu, daje użytkownikowi dużą pewność eksploatacji i możliwości zarządzania jakością popiołu.

MECONTROL UBC - mierzy części palne w popiele lotnym - pokazuje zawartość niespalonego węgla w popiele lotnym. Krótka charakterystyka.
wizualizacja

Co mierzy system MECONTROL – UBC ?
Części palne w popiele lotnym – zawartość nie spalonego węgla.

Co daje system MECONTROL – UBC ?
Łatwy montaż i obsługa. Reprezentatywność próbek (komora pomiarowa). Możliwość certyfikacji popiołu wg norm EU. Utrzymanie części palnych w granicy <= 5% w popiele, a tym samym poprawa własności handlowych popiołu. Wpływ na proces spalania w kotle – krotki czas reakcji na zakłócenia procesu spalania. Poprawa sprawności palników, optymalizacja procesu spalania.

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.