Krótka charakterystyka.
System udowodnił, że jest odpowiednim i niezawodnym systemem pomiarowym w porównaniu do wyników laboratoryjnych wykonywanych przez uznane i certyfikowane laboratoria chemiczne.
Jest idealnym narzędziem pozwalającym monitorować jakość popiołu w powiązaniu z optymalizacja jego sprzedaży, oraz minimalizacją kosztów wywozu i utylizacji.
Wysoki reżim poboru próbek podnosi jakość monitoringu, daje użytkownikowi dużą pewność eksploatacji i możliwości zarządzania jakością popiołu.

MECONTROL UBC - mierzy części palne w popiele lotnym - pokazuje zawartość niespalonego węgla w popiele lotnym. Krótka charakterystyka.
wizualizacja

Co mierzy system MECONTROL – UBC ?
Części palne w popiele lotnym – zawartość niespalonego węgla.
Zawartość węgla w popiele.
Pomiar niespalonego węgla w popiele.
Miernik zawartości węgla w popiele.
Oznaczanie zawartości węgla w popiele.

Co daje system MECONTROL – UBC ?
Łatwy montaż i obsługa. Reprezentatywność próbek (komora pomiarowa). Możliwość certyfikacji popiołu wg norm EU. Utrzymanie części palnych w granicy <= 5% w popiele, a tym samym poprawa własności handlowych popiołu. Wpływ na proces spalania w kotle – krotki czas reakcji na zakłócenia procesu spalania. Poprawa sprawności palników, optymalizacja procesu spalania.

Pobierz broszury informacyjne

na temat zasady działania oraz najnowszej wersji systemu

Uwaga: z uwagi na nieuniknioną aktualizację naszych systemów, mając na celu zapewnienie najwyższej dokładności i niezawodności Państwa systemów – uprzejmie informujemy, iż szafy wielokanałowe od roku 2021 nie będą już oferowane. Udoskonaliliśmy system, dokonaliśmy unifikacji, czego rezultatem jest najnowsza odsłona Mecontrol UBC SC,
którego z dumą oferujemy, wdrażamy i polecamy. Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.