Oferujemy Państwu wysoce zaawansowane systemy do monitorowania i optymalizacji spalania węgla w popiele lotnym, pomiaru powietrza wtórnego, a także systemy do pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym, Pomiar, monitorowanie i optymalizacja on-line.

Zastosowanie: głównie w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach, zakładach chemicznych i petrochemicznych, jak również w wielu innych gałęziach przemysłu.

Systemy MECONTROL on-line. Systemy monitorowania optymalizacji pomiaru węgla powietrza temperatury.
systemy

Gdzie mierzymy?

Systemy pomiarowe PROMECON MECONTROL

UBC – monitorowanie kontrola niespalonego węgla w popiele lotnym (niespalony węgiel w popiele, rest-c, oznaczanie części palnych w popiele lotnym, systemy mierzące zawartość niespalonego węgla w popiele)

Air – monitorowanie kontrola prędkości i objętości powietrza do każdego palnika z osobna, kontrola objętości spalin (przepływ gorących i zapylonych gazów technologicznych). Szczególnie polecane dla cementowni!

Coal – monitorowanie kontrola ilości pyłu węglowego do każdego palnika z osobna oraz całkowitej masy pyłu

temp – temperatura w strumieniu materiałów sypkich

Nowoczesna technologia dla Twojej firmy!

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostała ofertą naszej firmy.